Aanmelden 

  • De contributie bedraagt € 175,= per jaar
  • Het tenue kost eenmalig € 50,=

De deelnemers worden geacht in hetzelfde tenue te trainen.  Bij vervanging van dit tenue worden er opnieuw kosten in rekening gebracht. U ontvangt van de penningmeester na aanmelding een factuur via het opgegeven emailadres ouder/verzorger.  Bij voortijdige beëindiging van het lidmaatschap zal er geen restitutie van het betaalde contributiegeld plaatsvinden.

Indien u het formulier digitaal verstuurd, zien wij dit als getekend en akkoord.

Het bestuur Stichting talentontwikkeling en bevordering jeugdbasketbal Friesland