3×3 Basketball Academy

3×3 Basketball Academy

We zijn gestart in 2010 met De Basketballschool Heerenveen om ambitieuze talenten de mogelijkheid te geven om extra te gaan trainen. In 2019 zijn we door de Nederlandse Basketball Bond gevraagd om deel te nemen aan het activatieprogramma ‘3×3 City Heerenveen’ voor het wereldkampioenschap 3×3 in Amsterdam op het Museumplein.

We hebben dit activatieprogramma gebruikt om niet alleen 3×3 basketball in Heerenveen te promoten maar ook in heel Fryslân. Gebruik maken van #WeHereHeerenveen en #WeHere Fryslân.

Onderdeel van dit activatieprogramma is het omturnen van De Basketballschool Heerenveen onderdeel van ITC Basketball in een 3×3 Basketball Academy Fryslân. Hierbij wordt er individueel gewerkt om de fundamentals te verbeteren. De 3×3 Basketball Academy Fryslân is onafhankelijk. De 3×3 Basketball Academy Fryslân is een initiatief van stichting Bevordering en Talentontwikkeling Jeugd Basketball Friesland.

De 3×3 Basketball Academy Fryslân traint in de sporthal van OSG Sevenwolden, locatie Fedde Schurer, Schans 100 , 8441 AE Heerenveen.

TALENTONTWIKKELING

Elk schooljaar probeert Basketball Academy Fryslân in samenwerking Topsport Talentschool OSG Sevenwolden een basketbaltalentgroep te formeren, waarin deelnemers basketbal en onderwijs kunnen combineren. Deze groep moet minimaal bestaan uit 10 leerlingen.

Wat is een basketbaltalentgroep?

Basketballtalenten krijgen de mogelijkheid om onder schooltijd onder deskundige leiding basketball trainingen te volgen. Dat is op dinsdag- en donderdagochtend van 8.00 – 09:30 uur op het OSG Sevenwolden de locatie Fedde Schurer in Heerenveen. Daarnaast volg je 1 maal per week krachttraining. Deze training is op donderdagmiddag van 17.30 tot 18.30 uur. Met het lesrooster wordt rekening gehouden om deze training te kunnen volgen. De leerlingen blijven trainen en spelen bij hun eigen vereniging en/of bij rayonactiviteiten!

Hoe kom je in aanmerking voor de basketbaltalentgroep?

In samenwerking met de trainers/coaches van de Basketball Academy Fryslân (voorheen ITC Basketball) worden een aantal basketbaltalenten geselecteerd op de selectiedag. Je volgt het Voortgezet Onderwijs in klas 1, 2 of 3 van een locatie van OSG Sevenwolden. Vanzelfsprekend ligt de definitieve keuze om deel te willen nemen bij de leerling en diens ouder(s)/verzorger(s). Om talentsporters en ouders/begeleiders te informeren over ons sportprogramma, de organisatie en mogelijkheden van deelname aan onze Basketball Academy Fryslân, nodigen wij jullie graag uit om zelf te komen kijken wat we allemaal voor je kunnen doen!

Als je echte topsportambities hebt, is het verstandig om te kiezen voor een middelbare school die je kan helpen je dromen waar te maken.

Aan het volgen van bovengenoemde trainingen zijn kosten verbonden, deze worden jaarlijks vastgesteld.

Contact

Voor meer informatie over de 3×3 basketball academy kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

Aanmelden