Verenigingsondersteuning WE HERE Fryslân X Aris Leeuwarden

Verenigingsondersteuning WE HERE Fryslân X Aris Leeuwarden

Afgelopen maandag 8 juni heeft de verenigingsondersteuning met het onderwerp marketing en communicatie plaatsgevonden. WE HERE Fryslân en Aris Leeuwarden faciliteren verenigingsondersteuning aan Friese basketbal verenigingen. Een informatieve en succesvolle avond onder leiding van Klaas Stoppels. Met ontzettend veel ervaring en netwerk in de basketball wereld en met zijn expertise op het gebied van marketing en communicatie de spreker van deze avond.

Terugblik

De avond werd gestart met een terugblik op de afgelopen maanden. Hoe de verenigingen de afgelopen maanden in de Corona crisis hebben meegemaakt en hoe we activiteiten en trainingen nu weer kunnen worden gestart.
HBV Hornets heeft woensdag 3 juni het partnerbord ondertekend en zich aangesloten bij WE HERE Fryslân. Om meteen een kick start te maken met 3X3 en buiten trainingen en om de samenwerking te bekrachtigen is er gezamenlijk met Aris Leeuwarden een clinic geregeld voor de jeugdteams uit Hardegarijp. Reinder Brandsma speler van Aris Leeuwarden en ambassadeur van het Jeugdfonds Sport en Cultuur Friesland heeft gezamenlijk met de 3X3 leaders een fantastische clinic gegeven.

Marketing en communicatie

Na de terugkoppeling was het woord aan Klaas Stoppels om vanuit zijn expertise over marketing en communicatie ons mee te nemen in zijn presentatie. Alle facetten van marketing en communicatie kwamen ter sprake. Mede daardoor kwamen er goede discussies en gesprekken op gang over hoe te communiceren met diverse doelgroepen, het belang van een goede nieuwsbrief. Marketing en communicatie kan bijdragen aan meer zichtbaarheid van de verenging, ook het commitment en de toegankelijkheid kan worden vergroot. Maar ook over de verschillende inzichten en keuzes in de functie en het ontwerp van de websites van verenigingen zijn ter sprake gekomen. Ben jij ook benieuwd naar de inhoud van de avond? Alle informatie is schriftelijk beschikbaar, geïnteresseerd? zoek dan contact met onderstaande contactpersonen.

Vervolg

Na een succesvolle avond zijn de eerste afspraken gemaakt om een vervolgsessie te plannen. Hier zullen we verder ingaan op branding en het gebruiken van verschillende marketing strategieën. Een brainstorm over de invulling van het gezamenlijk platform WE HERE Fryslan is ook een van de agenda punten. Alles om basketball in Friesland te laten groeien en door samenwerking nog meer successen te kunnen behalen.

Vanuit WE HERE Fryslân en Aris Leeuwarden zal zoveel als mogelijk gefaciliteerd worden zodat we samen echt stappen kunnen gaan zetten. Verenigingen die nog niet zijn aangesloten zijn uitgenodigd om alsnog aan te sluiten en mee te denken en samen aan de slag te gaan. Voor meer informatie kan je terecht bij Sierd Dijkman (Aris Leeuwarden) of bij Nienke van der Werf (WE HERE Fryslân).

Ook op facebook zijn we actief.

https://www.facebook.com/WE-HERE-Fryslân-2357437557846791/